Köp Invicorp online

Invicorp är en receptbelagd behandling för erektil dysfunktion. Den levereras som en injektionsampull och varje ampull innehåller 25 mikrogram Invicorp Aviptadil och 2 mg fentolaminmesilat. (Vasoaktiv tarmpolypeptid).

köp Invicorp

Invicorp är en blandning av vasoaktiv tarmpolypeptid (VIP, även kallad aviptadil) och fentolaminmesylat, två aktiva ingredienser. Fentolamin är känd som en alfa-adrenoceptorantagonist. Det fungerar genom att lugna blodkärlens väggar i musklerna, så att artärerna kan utvidgas och öka blodflödet till penis. Som en neuropeptid klassificeras VIP som en neuropeptid. På samma sätt slappnar VIP av och breddar blodkärlen, men minskar också blodflödet ur penis. Slutresultatet är att blodet i penis sammanfogas och ackumuleras, vilket leder till en erektion.

Där andra terapier har misslyckats kan Invicorp också vara effektivt, åtminstone 73% av männen som misslyckades med att uppnå erektion med andra terapier tyckte att Invicorp var effektivt. Oavsett orsaken till erektil dysfunktion (till exempel blodartärsjukdom, diabetes och nervstörningar i penis) har det visat sig fungera. Kliniska studier på över 1500 patienter har visat att Invicorp är effektivt och säkert när det används på ett guidat sätt.

Invicorp är för män som lider av erektil dysfunktion. Det ska inte användas för kvinnor eller personer under 18 år. Din läkare kanske vill veta om alla läkemedel du tar, har tagit eller kan ta. I själva verket bör du nämna användningen av varje läkemedel med antikoagulantia. Personer som är allergiska mot VIP / Aviptadil, fentolamin eller någon annan ingrediens i den injicerbara lösningen ska inte köpa Invicorp. Om du har en bloddefekt ska du inte använda Invicorp och det ska användas med försiktighet hos män med blodkärl eller hjärtproblem eller som har haft en hjärtinfarkt.

 Klicka här för att köpa Invicorp online

* Vi rekommenderar att du köper Invicorp online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden samt ett gratis recept.

Invicorp dosering


Det är nödvändigt att läsa läkemedelsbroschyren noggrant innan du köper Invicorp. Det kan endast tas efter att recept har givits till en läkare som är registrerad i Europa och du inte tar något annat läkemedel mot erektil dysfunktion samtidigt som Invicorp.

Invicorp-användning

Invicorp är utformad för att införas direkt i den svampiga vävnaden på vardera sidan av penis (intracavernosal injektion). En läkare eller sjuksköterska kommer att berätta hur du ska ge den första injektionen och du bör läsa instruktionerna i patienthistorikhäftet för information om planeringen av injektionen. Om du inte kommer ihåg hur du ska ge den upprepade injektionen kan du kontakta din läkare. Du bör inte försöka använda injektionen om du inte är säker på vad du ska göra.

En ampull (25 mikrogram aviptadil (vasoaktiv tarmpolypeptid) och 2 mg fentolaminmesilat) administreras vid normal dos. När läkemedlet har injicerats måste du injicera hela ampullens innehåll.

Du måste använda Invicorp-injektioner exakt enligt din läkare. Invicorp är en formulering som levereras i ampuller eller i en förfylld självinjektionsanordning för engångsbruk. Det är en intracavernosal injektion vid basen av penis. Applicera tryck på injektionsstället i ungefär en minut och börja applicera tryck i ytterligare 5 minuter vid blödning. Läkemedlet tillåter inte att penis är helt stel, detta kan endast uppnås genom sexuell upphetsning.

Erektionen sker cirka 5 till 10 minuter efter injektionen och varar mellan 30 och 240 minuter. Den normala dosen för Invicorp är 25 mg VIP och 2 mg fentolamin. Injicera inte igen efter injektionen, även om du tror att läkemedlet inte har injicerats. Ta bara den dos som ordinerats av läkaren, vänligen injicera inte mer än en gång om dagen och tre dagar i veckan. Högst en ampull per dag och högst tre injektioner per vecka ska ges. För en enda injektion innehåller varje ampull rätt mängd.

Läs mer

Invicorps åtgärdsmekanism


De aktiva komponenterna i Invicorp (aviptadil och fentolaminmesylat) påverkar blodflödet in i och ut ur penis. Blodflödet i penis ökas av fentolaminmesylat, medan aviptadil minskar blodflödet i penis. Detta gör att mer blod kan strömma in i penis, vilket gör att mer blod kan strömma in i penis, vilket möjliggör utveckling av en erektion.

Invicorp-operation

Efter självinjektionen av Invicorp behöver du lite mer tid för att uppnå en erektion, eller ungefär fem till tio minuter. Injicering av Invicorp kan garantera att din erektion räcker för att ha samlag. Normalt varar inte erektionen mer än en timme. Om din orgasm varade längre än fyra timmar, kontakta din läkare eller ett sjukhus.

Under sexuell upphetsning agerar Invicorp snabbt för att skapa erektion och resultatet är en normal dämpning under utlösning. Om den sexuella upphetsningen är starkare kan en annan orgasm krävas. Med en erektion som är lämplig för samlag svarar över 80% av männen på Invicorp. Andelen Invicorp-ampuller (84%) och Invicorp autoinjektorinjektioner (85%) som uppnår en lyckad erektion är nära den för Caverject-pulver (83%), en annan intracavernös injektion som används för att behandla erektil dysfunktion.

För män med flera orsaker till erektil dysfunktion, såsom blodkärlsjukdom, diabetes och nervstörningar, är svaret på Invicorp över 80%. Män som inte kunde uppnå erektion med andra intracavernösa injektioner kan nu använda Invicorp. Cirka tre fjärdedelar av männen som har avbrutit tidigare behandling för erektil dysfunktion på grund av bristande effekt svarar på Invicorp. Dessutom orsakar andra intracavernösa injektioner smärtsamma, långvariga och smärtsamma erektioner (ibland kräver medicinsk hjälp) och ärrbildning jämfört med Invicorp.

 Köp Invicorp till bästa pris

* Med detta giltiga recept kan du köpa Invicorp inom 24 timmar och få det hemma!

Köper Invicorp i en apotek?


Att köpa Invicorp online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på "Invicorp billigt online". Om du inte är säker på vad du letar efter är det ofta en förfalskad produkt och kan därför hota ditt välbefinnande. Köp Invicorp i ett godkänt onlineapotek med ackrediterade läkare för att förhindra alla risker kopplade till dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Invicorp på denna webbplats!

# Invicorp
LEVERERAD AV Evolan Pharma
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset varierar från 202,40 € till 482,90 €.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Officiell webbplats för Invicorp

Risker, faror och biverkningar av Invicorp


Invicorp kan orsaka biverkningar. Endast 2-5% av männen rapporterade injektionsrelaterad smärta i kliniska prövningar och ingen smärta efter injektionen rapporterades. Det har visat sig vara mindre obehagligt än med Caverject.

Injektionerna är vanligtvis smärtfria och det finns ingen smärta efteråt. Komplikationer vid injektionsstället, såsom svullnad, blödning vid injektionsstället och urinrörsblödning, är sällsynta och är förmodligen förknippade med injektionsförfarandet snarare än med medicinen. När Invicorp används under en lång tidsperiod har ingen ärrbildning registrerats, men injektionen växlar mellan penisens högra och vänstra sida för att minska risken. Sannolikheten för att långvarig och smärtsam erektion utvecklas är försumbar.

Invicorp komposition

Betydande biverkningar

Sällsynta biverkningar (förväntas hos 1 till 10 av 10 000 patienter)

 • Långvarig erektion med obehag. Om din orgasm varade längre än fyra timmar, kontakta din läkare eller ett sjukhus.

Mycket sällsynta biverkningar (förväntas hos färre än 1 av 10 000 patienter)

 • Hjärtskramper (kärlkramp), bröstsmärtor. Kontakta din läkare eller sjukhus.
 • Hjärttromb, ångest, sannolik extrem smärta som strålar ut till vänster arm och bröstsmärta. Om dessa tecken uppträder, kontakta din läkare.

Icke-allvarliga biverkningar

Invicorp komposition

Populära biverkningar (förväntas hos 1 till 10 av 100 patienter)

 • Svullnad runt injektionsstället. Att stoppa båda Invicorp i en klar ven minskar risken för blåmärken.

Mindre vanliga biverkningar (förväntas hos 1 till 10 per 1000 patienter)

 • Yrsel, migrän.
 • Ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning.
 • Blodavsättning under huden vid injektionsstället.

Om du upplever någon av dessa biverkningar, sluta använda Invicorp.

Sällsynta biverkningar (förväntas hos 1 till 10 av 10 000 patienter)

 • Mindre penisklumpar på grund av upprepade injektioner.
 • Smärta vid injektionsstället.

Läs patientbroschyren som medföljer satsen innan du påbörjar behandlingen för en fullständig lista över möjliga biverkningar och annan relevant information.

Läs mer

Invicorp: Vanliga frågor


Invicorp-injektioner som vardera innehåller 25 mikrogram aviptadil och 2 mg fentolaminmesilat

 • För 5 injektioner är priset 202,40 €.
 • För 10 injektioner är priset 343,20 €. (Du sparar 62 €)
 • För 15 injektioner är priset 482,90 €. (Du sparar 124 €)
Först och främst måste medicinska rekommendationer följas. Produkten måste injiceras i vänster eller höger vävnad i penis. Var noga med att inte sätta in nålen i urinröret eller blodårerna när du sätter i den. Du ska inte injicera mer än en dos per dag och inte mer än tre injektioner per vecka.
Förvara den i kylskåpet vid en temperatur mellan 2 och 8 ° C. Förvara den utom räckhåll för barn. Använda nålar ska kasseras i papperskorgen.
Detta läkemedel innehåller följande ingredienser: aviptadil, fentolaminmesilat, natriumklorid, edetatdinatrium, fosforsyra, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.
Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Det är inte tillrådligt. Alkohol interagerar inte med produkten, men det hjälper till att främja erektil dysfunktionsstörningar.
Du kan köpa Invicorp online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.